PSSC Central Subscription Service

 

Volume 48, 2014

Volume 48, 2014 Image

The Trial and Death of Andres Bonifacio: A Myth
Luis Camara Dery

Si Manong Andress: Stories about Andres Bonifacio de Castro
Augusto V. de Viana

Gamit ang Utak, Pluma, at Armas: Ang Konsepto ng Kagandahang-loob at Pakikipagkapwa sa Buhay at mga Akda ni Emilio Jacinto
Jerome A. Ong

Oriang: Lakambini ng Himagsikan
Mary Dorothy dl. Jose at Atoy M. Navarro

Buhay at Kabayanihan ni Dr. Pio Valenzuela
Jonathan C. Balsamo

Maynila at Kapaligiran noong 1896: Pagmamapa ng Himagsikan
Celestina P. Boncan

The Ilocos Region and the Philippine Revolution
Estrellita T. Muhi

Ang Hangaway nga Nasamaran, Nagadugang ang Kaisog: Isang Pag-unawa sa Stratehiya ng Pakikidigma ng Katipunan ni Gat Andres Bonifacio sa Pulo ng Panay, 1896-1898
Vicente C. Villan

Demystifying the Rivalry between Rizal and Bonifacio as National Hero
Oscar L. Evangelista

Pana, Palaso, Nobena, Anting-anting, Kamote, Monggo, Atbp: Mga Katutubong Pamamaraan ng Pakikipaglaban ng mga Filipino noong Panahon ng Himagsikan
Arleigh Ross D. Dela Cruz

Ang Mararangal na Sagisag ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan
Ian Christopher B. Alfonso

Konstraktibismo, Transpormasyon at O.B.E
Evelyn A. Songco

Appendix: Ang Buhay ng Supremo: Isang Timeline Ukol kay Andres Bonifacio
Michael Charleston “Xiao” B. Chua

Your Price:$40.00
Weight:380.00 g
1