PSSC Central Subscription Service

 

Volume 46, 2012

Volume 46, 2012 Image

Articles

The Secularization of Curacies and the 1872 Gom-Bur-Za Execution: A Tribute to the Gom-Bur-Za Martyrs
Alrleigh D. Dela Cruz

Veterans: Catalysts of Genuine and Continuing Change
Celestina P. Boncan

Alternative Ways of Bringing History Closer to the People
Gloria M. Santos

Using the Appreciative Inquiry Method in Teaching Philippine Prehistory
Gloria M. Santos

Dealing with Controversial Issues in Teaching of Philippine History
Gloria M. Santos

The Role of the Religious of the Virgin Mary (RVM) in the Struggle for Philippine Independence
Gloria M. Santos

Significance of the
Nuestra Señora de Guia in Manila
Gloria M. Santos

Remembering Dean Gloria M. Santos on Her Birth Anniversary
Oscar L. Evangelista

Mutya, Diwata, Dayanghirang: Ang Nawalang Imahe ng Babainng Pilipina
Luis C. Dery

Dean Gloria M. Santos: A Mover and an Inspiration
Estrellita T. Muhi

Ang Pagpapatuloy ng Debosyon sa Birheng Maria: Nuestra Señora de la Salud at Aparisyon ng Birheng Maria kay Emma de Guzman
Evelyn T. Miranda

Celebrating May in Philippine History
Celestina P. Boncan

Ang Paglalangkap ng Kamalayang Pangkasarian sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Workshop on Gender Sensitivity)
Mary Dorothy dL. Jose

Tandang Sora: Babae, Bayani
Jerome A. Ong

Sino ang Bayani? Iba't Ibang Kahulugan at Pamantayan ng Kabayanihan
Celestina P. Boncan

Sa Likod ng Tabing: Ang Paggamit ng Pelikula sa Pagtuturo ng Kasaysayan
Jerome A. Ong

Si Labaw Donggon at Mga Katutubong Epiko Bilang Batis ng Kasaysayang Prekolonyal ng Pilipinas
Arleigh Ross D. Dela Cruz

The Juan Luna Code:
Pagtuturo ng Kasaysayan Gamit ang "Parisian Life"
Michael Charleston B. Chua

Your Price:$40.00
Weight:500.00 g
1